Applikasjonsutvikling

Hos oss får du applikasjonsutvikling til fastpris, noe som gjør at du som kunde får forutsigbarhet i de økonomiske rammene rundt ditt produkt.
Vi har spesialutviklet en rekke moduler som gjør at vi kan bygge mange ulike applikasjoner svært raskt og kostnadseffektivt. Noen applikasjoner krever derimot nytenkning som gjør at appen må bygges fra bunnen av. Under har vi beskrevet en forenklet modell av utviklingsprosessen:

 

1. Kravspesifikasjon
Kunden leverer en kravspesifikasjon med økonomiske rammer på applikasjonen som skal utvikles. I denne fasen tilbyr vi gratis rådgivning, slik at det er en felles forventningsavklaring på leveransen fra oss.


2. Prototype
På kort tid utvikler vi en prototype eller sketch av applikasjonen basert på informasjonen vi har innhentet fra kunden.


3.Leveranseplan

Ved større prosjekter deler vi utviklingen opp i moduler som fullføres fortløpende i henhold til avtalen.


3. Utvikling

Vårt utviklingsteam starter på utviklingen basert på kravspesifikasjonen og i henhold til leveranseplanen.


4. Testing

Vi går gjennom kravspesifikasjonen og sjekker at alt fungerer som det skal. Ved funn av feil fikser vi dem fortløpende under testfasen.
Når du er fornøyd lanserer vi produktet for deg.


5. Drift

Vi tar gjerne på oss driftsansvaret for applikasjonen om det er ønskelig.
For mindre bedrifter kan det være svært tidkrevende å drive med sikkerhetsoppdateringer, backup og eventuell videreutvikling. Har du utviklet
hele prosjektet hos oss gir vi deg selvsagt gode rabatter på videre drift av plattformen.